KUNDER

Further Marketing har kunder i ulike bransjer, av ulike størrelse og med ulike behov. Det er nettopp dette som er så spennende, og etter å ha jobbet med flere ulike kunder, har jeg sett viktigheten av å gjøre grundig forarbeid og å lage en tilpasset strategi for hver enkelt kunde.  Uten å kartlegge hvor man er og hvor man vil, jobber man bare i blinde!


Derfor setter jeg meg godt inn i kundens historikk, foretar en grundig SWOT-analyse, definerer målgrupper, kartlegger konkurrenter og planlegger hvordan vi kan posisjonere oss blant disse. Deretter en legger vi en innholdsplan.

Under kan du lese mer om de ulike prosjektene vi har utført for et utvalg av kundene.